Ocena istotności różnicy między stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym opisanym we wniosku o interpretację a stanem rzeczywistym w świetle funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179