Obowiązek w VAT w związku z zapłatą zaliczki na poczet czynszu

Wyrok WSA w Krakowie z 23.6.2016 r., I SA/Kr 528/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026