Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku zawarcia z tym samym podmiotem powiązanym kilku umów na odrębne usługi

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 5.11.2015 r., IBPB-1-2/4510-477/15/MW

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248