Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży towaru powstaje z chwilą pozostawienia go do dyspozycji nabywcy, a nie z dniem odbioru towaru przez nabywcę

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 31.7.2014 r., ITPP2/443-558/14/RS

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248