Obowiązek podatkowy w VAT w przypadku zmiany przeznaczenia towaru na środek trwały

Wyrok NSA z 15.6.2011 r., I FSK 982/10

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248