O pozorności czynności prawnej raz jeszcze

Glosa do wyroku NSA z 8.10.2019 r., II FSK 872/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248