NSA: VAT - określenie podatku od towarów i usług w przypadku braku podstaw do jego określenia według struktury zakupów

Wyrok NSA

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248