Nieuzasadnione wykreślenie z urzędu z rejestru podatników podatku od towarów i usług

Wyrok WSA w Gliwicach z 18.7.2019 r., I SA/Gl 542/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248