Nieuzasadnione wykreślenie z urzędu z rejestru podatników podatku od towarów i usług

Wyrok WSA w Gliwicach z 18.7.2019 r., I SA/Gl 542/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087