Nieuzasadnione wykreślenie z urzędu z rejestru podatników podatku od towarów i usług

Wyrok WSA w Gliwicach z 18.7.2019 r., I SA/Gl 542/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2970