Nabycie przez zasiedzenie – podatek od spadków i darowizn

Wyrok NSA z 19.3.2014 r., II FSK 883/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226