Nabycie nieruchomości przez współmałżonka

Wyrok WSA w Olsztynie z 2.4.2015 r., I SA/Ol 40/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204