Możliwości przedłużenia terminu przedawnienia odpowiedzialności osób trzecich za cudze zobowiązania podatkowe

Konrad Suchojad
Autor jest doradcą podatkowym oraz doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UW
DOI: 10.32027/MOPOD.21.1.4
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179