Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych od podmiotu powiązanego

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.3.2018 r., 0111-KDIB1-2.4010.89.2018.1.BG

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237