Moment ujęcia korekty dochodowości dokonywanej w ramach przyjętej polityki cen transferowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.8.2018 r., 0111–KDIB1–3.4010.286.2018.3.IZ

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3045