Moment ujęcia faktur korygujących, związanych z uzgodnioną zmianą ceny

Wyrok WSA w Kielcach z 31.3.2011 r., I SA/Ke 172/11

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248