Moment korekty VAT w przypadku zmian ceny materiałów

Wyrok NSA z 15.2.2023 r., I FSK 2172/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237