Likwidacja niezamortyzowanego środka trwałego – rozwiązanie umowy najmu lokalu

Wyrok NSA z 25.9.2013 r., II FSK 2645/11

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179