Kwalifikacja wypłaty środków z kapitału zapasowego zagranicznej spółki kapitałowej jako dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179