Kwalifikacja umowy leasingu jako zakupu na raty

Wyrok WSA w Gdańsku z 6.6.2007 r., I SA/Gd 391/07

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 3191