Kurs stosowany przy wycenie różnic kursowych

Wyrok WSA w Szczecinie z 24.7.2013 r., I SA/Sz 411/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026