Koszty uzyskania przychodu w depozycie nieprawidłowym i uzasadnienie interpretacji

Wyrok NSA z 8.10.2019 r., II FSK 3522/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026