Koszty uzyskania przychodów w przypadku częściowej likwidacji środka trwałego

Wyrok NSA z 25.5.2016 r., II FSK 1318/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026