Koszty dyskonta weksli kosztami uzyskania przychodów

Uchwała NSA (7) z 18.6.2007 r., II FPS 8/06

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3237