Koszty dyskonta weksli kosztami uzyskania przychodów

Uchwała NSA (7) z 18.6.2007 r., II FPS 8/06

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3056