Korzystna zmiana w podejściu organów podatkowych w zakresie wykładni pojęcia „straty podatkowej” jako przesłanki wyłączającej obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

Interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 8.11.2019 r., DPP13.8221.81.2019.CPXJ

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067