Korekta wysokości należnych składek na ZUS a obowiązki podatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.6.2021 r., 0111-KDIB1-1.4010.177.1.2021.ŚS

Joanna Litwińska
Autor jest starszym konsultantem podatkowym, doradcą podatkowym, Biuro Rödl & Part­ner w Krakowie.
Paulina Gwiazdowicz
Autor jest młodszym konsultantem podatkowym, Biuro Rödl & Partner w Krakowie.
DOI: 10.32027/MOPOD.21.3.11
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237