Korekta VAT w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu

Wyrok NSA z 26.10.2017 r., I FSK 231/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179