Korekta VAT w przypadku błędnie wystawionych faktur

Wyrok NSA z 17.12.2019 r., I FSK 322/17

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 3056