Korekta VAT po terminie w związku z błędnym wystawieniem faktury

Wyrok WSA w Opolu z 20.5.2021 r., I SA

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179