Korekta VAT naliczonego w kontekście orzeczenia TSUE – skutki wyroku w sprawie BGŻ Leasing

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 2.09.2013 r., IPPP1/443-518/13-4/MPe

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179