Korekta przychodu w przypadku wystawienia faktury korygującej

Wyrok NSA z 25.4.2014 r., I FSK 4/13

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179