Korekta podatku po śmierci podatnika

Wyrok NSA z 8.1.2014 r., II FSK 70/12

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179