Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji na nabycie lub wytworzenie środków trwałych

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 15.9.2014 r., IBPBI/2/423-763/14/IZ

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179