Korekta faktur w przypadku niewłaściwej rejestracji VAT

Wyrok WSA w Olsztynie z 7.3.2018 r., I SA/Ol 17/18

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067