Kontestacja odliczenia VAT w przypadku użycia samochodu służbowego do celów prywatnych

Wyrok WSA w Krakowie z 20.1.2021 r., I SA/Kr 738/20

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248