Konsekwencje w VAT udostępnienia samochodów pracownikom

Wyrok NSA z 6.12.2018 r., I FSK 1622/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026