Klauzula zapobiegająca nadużyciom w przypadku stosowania zwolnienia z opodatkowania przychodów (dochodów) z dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 26.1.2017 r., 1462-IPPB5.4510.1044.2016.1.PW

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237