Klasyfikacja i opodatkowanie VAT umowy cesji

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 23.7.2019 r., I SA/Bd 314/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2020
Liczba tekstów: 3045