Jak ustalić moment powstania nadpłaty celem obliczenia jej oprocentowania w świetle wyroku ETS z 22.12.2008 r., C 414/07 w sprawie Magoora?

Jak ustalić moment powstania nadpłaty celem obliczenia jej oprocentowania w świetle wyroku ETS z 22.12.2008 r., C 414/07 w sprawie Magoora?

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026