Grant od zagranicznej fundacji jako przedmiot opodatkowania

Wyrok WSA w Warszawie z 21.3.2007 r., III SA/Wa 213/07

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204