Fakturowanie z mechanizmem podzielonej płatności

Wyrok WSA w Gdańsku z 7.9.2021 r., I SA/Gd 498/21

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248