Ewolucja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej lub uszczelnianie systemu podatkowego

Dr Wojciech Maruchin
Autor jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i doradcą podatkowym, prowadzi swoją działalność pod firmą Dr Wojciech Maruchin Kancelaria Doradztwa Podatkowego
DOI: 10.32027/MOPOD.21.1.5
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179