Dziedziczenie na podstawie prawa zagranicznego a podatek od spadków i darowizn

Wyrok NSA z 24.3.2016 r., II FSK 185/14

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067