Dostawa towaru z nadzorem nad montażem jako dwa odrębne świadczenia

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Poznaniu z 24.6.2015 r., ILPP4/4512-1-98/15-4/ISN

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 2981