Dostawa towaru poza UE z wykorzystaniem łańcucha dostaw

Wyrok NSA z 8.9.2016 r., I FSK 357/15

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2020
Liczba tekstów: 3087