Dostawa materiałów budowlanych jako element kompleksowej usługi budowlanej

Wyrok WSA w Gliwicach z 27.7.2020 r., I SA/Gl 1063/19

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237