Domniemania prawne związane z orzekaniem środka karnego przepadku korzyści majątkowej za przestępstwo skarbowe po zmianach – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego z 23.3.2017 r.

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179