Dochowanie należytej staranności przez płatnika a weryfikacja beneficjenta rzeczywistego wypłacanej dywidendy

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2020
Liczba tekstów: 3067