Definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wyrok NSA z 23.8.2018 r., II FSK 2288/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142