Czy sprzedaż wierzytelności „własnych” budzi w dalszym ciągu wątpliwości na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 3204