Czy opłaty typu principal charge mające na celu alokację dochodowości pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła?

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131