Czy agio przekazane na kapitał zapasowy stanowi dla spółki przychód podatkowy?

Czy agio przekazane na kapitał zapasowy stanowi dla spółki przychód podatkowy?

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 3142